ยกเลิก

ก๊อกผสมน้ำร้อน / น้ำเย็น MEX รุ่น 1345-D6

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 4,800 3,590 บาท

PRODUCT FEATURES
คุณสมบัติ

 

ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็นขึ้นจำกเคำน์เตอร์ ทรงโค้งสูง.
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก, ตัวก๊อกทำจำกทองเหลือง.
คอก๊อกน้ำทำจากทองเหลือง เนื้อดี.
มี Aerator ที่กรองน้ำให้ไหลนุ่มนวล
ระยะน้ำตก 261 มิลลิเมตร.
ก๊อกน้ำสูง 262 มิลลิเมตร

 

TECHNICAL DATA
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้รูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 32 มิลลิเมตรขึ้นไป.กลับหน้าหลัก