เตาไฟฟ้าเซรามิค 2 หัว รุ่น HB30-2VCTC V2

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 15,590 4,990 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควันกระโจม MEX รุ่น TWEET 60B

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 20,500 14,500 บาท

**โปรนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น**
จำนวน:

เครื่องดูดควันกระโจม MEX รุ่น TWEET 90B

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 23,500 16,500 บาท

**โปรนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น**
จำนวน:

เครื่องอบจาน รุ่น DM60E

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 5,900 3,890 บาท

**โปรนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น**
จำนวน:

ก๊อกน้ำ รุ่น DANCER II

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 9,990 8,990 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควัน รุ่น HC-UGP-90 + เตาแก๊สฝัง รุ่น HB76-2TRDFDMSI

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 11,990 10,990 บาท

จำนวน:

เตาแก๊สโดมิน MEX รุ่น MD322GX (สเตนเลส สตีล)

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 9,500 5,990 บาท

จำนวน:

ก๊อกน้ำเย็นก้ำนโยก ทรงโค้งสูง MEX รุ่น 3325K-D6 (B)

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 4,700 3,390 บาท

จำนวน:

ก๊อกน้ำ รุ่น TRINITY

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 10,990 9,900 บาท

จำนวน: